Ngày 26 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng ném Sự kiện: Bóng ném nam - Vòng loại
Giờ bắt đầu: 15/12/2022 14:00 Địa điểm: Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh
Kết quả thi đấu
DNG HNO
16   37
Tên vận động viên Đoàn
Đặng Văn Ý Đà Nẵng
Đinh Văn Phúc Đà Nẵng
Đoàn Đức Huy Đà Nẵng
Huỳnh Quân Đà Nẵng
Lê Sinh Phúc Thọ Đà Nẵng
Mai Trương Huy Hoàng Đà Nẵng
Nguyễn Hữu Thành Đà Nẵng
Nguyễn Quốc Long Đà Nẵng
Phan Văn Phước Đà Nẵng
Trần Lê Như Nghĩa Đà Nẵng
Viêm Đình Tuấn Anh Đà Nẵng
Tên vận động viên Đoàn
Đỗ Tiến Đạt TP Hà Nội
Hồ Hoàng Dũng TP Hà Nội
Hồ Trọng Quý TP Hà Nội
Khang Gia Bảo TP Hà Nội
Lê Đình Đạt TP Hà Nội
Nguyễn Hoàng Thanh TP Hà Nội
Nguyễn Minh Đức TP Hà Nội
Nguyễn Phúc Long TP Hà Nội
Nguyễn Quang Đạt TP Hà Nội
Nguyễn Tiến Đạt TP Hà Nội
Nguyễn Văn Trọng TP Hà Nội
Phạm Văn Quyền TP Hà Nội
Phùng Công Sinh TP Hà Nội
Trần Xuân Nhạc TP Hà Nội
Triệu Vân Long TP Hà Nội
Vũ Chí Linh TP Hà Nội
Diễn biến