Ngày 17 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng chuyền Sự kiện: Bóng chuyền nam - Trận 5: Khánh Hòa - Hà Tĩnh (Bảng A)
Giờ bắt đầu: 02/12/2022 20:22 Địa điểm: Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
KHA HTI
2   3
Tên vận động viên Đoàn
ĐOÀN ANH TUẤN Khánh Hòa
DƯƠNG VĂN TIÊN Khánh Hòa
HUỲNH TRUNG TRỰC Khánh Hòa
LÊ ĐỨC MẠNH Khánh Hòa
LÊ QUANG ĐOÀN Khánh Hòa
LÊ QUỐC THIỆN Khánh Hòa
NGÔ VĂN KIỀU Khánh Hòa
NGUYỄN THANH PHƯƠNG Khánh Hòa
PHẠM QUỐC DƯ Khánh Hòa
PHẠM THÁI HƯNG Khánh Hòa
TRẦN TRIỂN CHIÊU Khánh Hòa
TRẦN XUÂN TÂN Khánh Hòa
TỪ THANH THUẬN Khánh Hòa
Tên vận động viên Đoàn
CAO ĐỨC HOÀNG Hà Tĩnh
ĐINH VĂN PHƯƠNG Hà Tĩnh
ĐOÀN THANH LÃM Hà Tĩnh
DƯƠNG NGỌC DANH Hà Tĩnh
LÊ VĂN THÀNH Hà Tĩnh
NGUYỄN VĂN ĐỨC Hà Tĩnh
NGUYỄN VĂN NAM Hà Tĩnh
PHẠM VĂN KHẢ Hà Tĩnh
TRẦN ANH CHIẾN Hà Tĩnh
TRẦN ANH THIỆN Hà Tĩnh
TRẦN ĐỨC HẠNH Hà Tĩnh
TRẦN DUY ANH Hà Tĩnh
TRẦN NGỌC DŨNG Hà Tĩnh
TRƯƠNG QUANG NGỌC Hà Tĩnh
Diễn biến