Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng chuyền Sự kiện: Bóng chuyền nam - Trận 8: TP Hồ Chí Minh - Hà Tĩnh (Bảng A)
Giờ bắt đầu: 03/12/2022 16:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
HCM HTI
3   0
Tên vận động viên Đoàn
CHÂU THANH PHÚ TP Hồ Chí Minh
CHẾ QỐC VÔ LÍT TP Hồ Chí Minh
ĐINH VĂN TÚ TP Hồ Chí Minh
HUỲNH QUỐC SỰ TP Hồ Chí Minh
LÊ QUANG KHÁNH TP Hồ Chí Minh
NGUYỄN THANH HẢI TP Hồ Chí Minh
NGUYỄN VĂN HẠNH TP Hồ Chí Minh
NGUYỄN VĂN HỌC TP Hồ Chí Minh
NGUYẾN VĂN SANG TP Hồ Chí Minh
SƠN HUỲNH TRÍ TP Hồ Chí Minh
TRẦN HỒ MINH HIẾU TP Hồ Chí Minh
TRẦN HOÀI PHƯƠNG TP Hồ Chí Minh
TRƯƠNG QUANG ANH TUẤN TP Hồ Chí Minh
TRƯƠNG THẾ KHẢI TP Hồ Chí Minh
Tên vận động viên Đoàn
CAO ĐỨC HOÀNG Hà Tĩnh
ĐINH VĂN PHƯƠNG Hà Tĩnh
ĐOÀN THANH LÃM Hà Tĩnh
DƯƠNG NGỌC DANH Hà Tĩnh
LÊ VĂN THÀNH Hà Tĩnh
NGUYỄN VĂN ĐỨC Hà Tĩnh
NGUYỄN VĂN NAM Hà Tĩnh
PHẠM VĂN KHẢ Hà Tĩnh
TRẦN ANH CHIẾN Hà Tĩnh
TRẦN ANH THIỆN Hà Tĩnh
TRẦN ĐỨC HẠNH Hà Tĩnh
TRẦN DUY ANH Hà Tĩnh
TRẦN NGỌC DŨNG Hà Tĩnh
TRƯƠNG QUANG NGỌC Hà Tĩnh
Diễn biến