Ngày 17 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cờ vua Sự kiện: Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ - Đồng đội đôi nam nữ trận 4 ván 4
Giờ bắt đầu: 13/12/2022 08:00 Địa điểm: Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
BDI QNH
2   0
Tên vận động viên Đoàn
Bùi Kim Lê Bình Định
Đặng Hoàng Quý Nhân Bình Định
Tên vận động viên Đoàn
Bùi Thị Diệp Anh Quảng Ninh
Nguyễn Hoàng Đức Quảng Ninh
Diễn biến