Ngày 26 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Đá cầu Sự kiện: Đôi nữ - Trận 75
Giờ bắt đầu: 13/12/2022 08:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Công ty than Dương Huy - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
TTH DNG
2   0
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Thị Thùy Linh Thừa Thiên - Huế
Phan Thị Tuyết Thừa Thiên - Huế
Tên vận động viên Đoàn
Đỗ Thị Tố Uyên Đà Nẵng
Trương Nguyễn Mai Phương Đà Nẵng
Diễn biến