Ngày 20 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Đá cầu Sự kiện: Đội tuyển nam - Trận 82
Giờ bắt đầu: 13/12/2022 08:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Công ty than Dương Huy - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
DNG PTH
 
Tên vận động viên Đoàn
Đỗ Quang Anh Đà Nẵng
Nguyễn Thanh Nhật Huy Đà Nẵng
Nguyễn Văn Chính Nghĩa Đà Nẵng
Tên vận động viên Đoàn
Bùi Mạnh Cường Phú Thọ
Nguyễn Văn Vinh Phú Thọ
Phạm Quang Thành Phú Thọ
Trần Anh Quân Phú Thọ
Trần Quang Dương Phú Thọ
Trần Xuân Dương Phú Thọ
Diễn biến