Ngày 17 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Đá cầu Sự kiện: Đội tuyển nam - Trận 83
Giờ bắt đầu: 13/12/2022 08:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Công ty than Dương Huy - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
NAN DTP
 
Tên vận động viên Đoàn
Hồ Khuê Nghệ An
Hoàng Trung Thông Nghệ An
Lê Anh Đức Nghệ An
Lê Sỹ Khánh Nghệ An
Lê Trọng Bảo Nghệ An
Nguyễn Viết Hoàng Nghệ An
Tên vận động viên Đoàn
Bùi Ngọc Hưởng Đồng Tháp
Hồ Phước Sang Đồng Tháp
Ngô Minh Hiền Đồng Tháp
Nguyễn Minh Tâm Đồng Tháp
Nguyễn Ngọc Hưng Đồng Tháp
Phạm Hửu Lộc Đồng Tháp
Trần Lê Toàn Thắng Đồng Tháp
Trần Thanh Điền Đồng Tháp
Trương Huỳnh Quốc Cường Đồng Tháp
Diễn biến