Ngày 18 / 04 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng chuyền Sự kiện: Bóng chuyền nam - Trận 12: Bến Tre - Khánh Hòa (Bảng A)
Giờ bắt đầu: 04/12/2022 14:05 Địa điểm: Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
BTR KHA
0   3
Tên vận động viên Đoàn
BÙI TRƯỜNG THỊNH Bến Tre
ĐẶNG VÕ QUANG HUY Bến Tre
LÊ VĂN HẬU Bến Tre
NGUYỄN BẢO CHÁNH Bến Tre
NGUYẾN HOÀNG KHA Bến Tre
NGUYỄN HOÀNG LAM Bến Tre
NGUYỄN PHÚC LỘC Bến Tre
NGUYỄN PHƯỚC AN Bến Tre
NGUYỄN THÀNH NHÂN Bến Tre
NGUYẾN THÀNH PHÁT Bến Tre
PHẠM TẤN ĐẠT Bến Tre
TRẦN ĐỨC HUY Bến Tre
TRÀN TRỌNG NHỰ Bến Tre
Tên vận động viên Đoàn
ĐOÀN ANH TUẤN Khánh Hòa
DƯƠNG VĂN TIÊN Khánh Hòa
HUỲNH TRUNG TRỰC Khánh Hòa
LÊ ĐỨC MẠNH Khánh Hòa
LÊ QUỐC THIỆN Khánh Hòa
NGÔ VĂN KIỀU Khánh Hòa
NGUYỄN ĐÌNH NHU Khánh Hòa
NGUYẾN QUỐC ĐOÀN Khánh Hòa
NGUYỄN THANH PHƯƠNG Khánh Hòa
PHẠM QUỐC DƯ Khánh Hòa
PHẠM THÁI HƯNG Khánh Hòa
TRẦN TRIỂN CHIÊU Khánh Hòa
TRẦN XUÂN TÂN Khánh Hòa
TỪ THANH THUẬN Khánh Hòa
Diễn biến