Ngày 14 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng chuyền Sự kiện: Bóng chuyền nữ - Trận 13: Quân Đội - Bắc Ninh (Bảng D)
Giờ bắt đầu: 04/12/2022 16:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
QD BNI
3   1
Tên vận động viên Đoàn
BÙI THỊ NGÀ Quân Đội
ĐÀM THỊ THÙY LINH Quân Đội
ĐOÀN THỊ LÂM OANH Quân Đội
HÀ LÊ KHANH Quân Đội
HOÀNG THỊ KIỀU TRINH Quân Đội
LẠI THỊ KHÁNH HUYỀN Quân Đội
LƯU THỊ LY LY Quân Đội
NGUYỄN HUỲNH PHƯƠNG THÙY Quân Đội
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Quân Đội
NGUYÊN THỊ THANH HƯƠNG Quân Đội
PHẠM THỊ HIỀN Quân Đội
PHẠM THỊ NGUYỆT ANH Quân Đội
TRẦN THỊ MỸ HẰNG Quân Đội
TRẦN VIỆT HƯƠNG Quân Đội
Tên vận động viên Đoàn
BÙI THỊ HUYỀN Bắc Ninh
CÀ THỊ TƯ Bắc Ninh
CHU THỊ NGỌC Bắc Ninh
ĐẶNG THỊ THOAN Bắc Ninh
ĐÀO HUYỀN TRANG Bắc Ninh
LÊ THANH XUÂN Bắc Ninh
NGỌ THU HOÀI Bắc Ninh
NGUYỄN THỊ KIỀU OANH Bắc Ninh
NGUYỄN THỊ LAN Bắc Ninh
NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG Bắc Ninh
NGUYẾN THỊ THU TRANG Bắc Ninh
NGUYỄN VÂN HÀ Bắc Ninh
PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH Bắc Ninh
PHAN THỊ TRÀ MY Bắc Ninh
Diễn biến