Ngày 26 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Đá cầu Sự kiện: Đôi nữ - Trận 70
Giờ bắt đầu: 12/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Công ty than Dương Huy - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
DTP DNG
 
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Thị Bích Trăm Đồng Tháp
Nguyễn Thị Lan Anh Đồng Tháp
Tên vận động viên Đoàn
Đỗ Thị Tố Uyên Đà Nẵng
Lương Thị Lan Phương Đà Nẵng
Diễn biến