Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng chuyền Sự kiện: Bóng chuyền nam - Trận 17: Ninh Bình - Khánh Hòa (Bảng A)
Giờ bắt đầu: 05/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
NBI KHA
1   3
Tên vận động viên Đoàn
CÙ VĂN HOÀN Ninh Bình
ĐỖ THÁI SƠN Ninh Bình
GIANG VĂN ĐỨC Ninh Bình
LÂM VĂN SANH Ninh Bình
LÊ THANH GIANG Ninh Bình
NGUYỄN HUỲNH ANH PHI Ninh Bình
NGUYỄN THANH TÙNG Ninh Bình
NGUYỄN TRƯỜNG GIANG Ninh Bình
NGUYỄN VĂN THÁI Ninh Bình
PHẠM VĂN HUYNH Ninh Bình
TRẦN ĐÌNH DŨNG Ninh Bình
TRỊNH DUY PHÚC Ninh Bình
TRƯƠNG CHÍ HIẾU Ninh Bình
Tên vận động viên Đoàn
ĐOÀN ANH TUẤN Khánh Hòa
DƯƠNG VĂN TIÊN Khánh Hòa
HUỲNH TRUNG TRỰC Khánh Hòa
LÊ ĐỨC MẠNH Khánh Hòa
LÊ QUỐC THIỆN Khánh Hòa
NGÔ VĂN KIỀU Khánh Hòa
NGUYẾN QUỐC ĐOÀN Khánh Hòa
NGUYỄN THANH PHƯƠNG Khánh Hòa
PHẠM QUỐC DƯ Khánh Hòa
PHẠM THÁI HƯNG Khánh Hòa
TRẦN TRIỂN CHIÊU Khánh Hòa
TRẦN XUÂN TÂN Khánh Hòa
TỪ THANH THUẬN Khánh Hòa
Diễn biến