Ngày 26 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Đá cầu Sự kiện: Đội tuyển nữ - Trận 113
Giờ bắt đầu: 14/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Công ty than Dương Huy - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
QNH DNG
 
Tên vận động viên Đoàn
Hoàng Thị Phương Trâm Quảng Ninh
Ngô Phạm Khánh Linh Quảng Ninh
Nguyễn Thị Mai Quỳnh Quảng Ninh
Phạm Ánh Tuyết Quảng Ninh
Phạm Uyên Nhi Quảng Ninh
Trần Thị Thúy Quỳnh Quảng Ninh
Tên vận động viên Đoàn
Đỗ Thị Tố Uyên Đà Nẵng
Lê Nguyễn Hồng Hạnh Đà Nẵng
Lương Thị Lan Phương Đà Nẵng
Nguyễn Lê Diễm Trinh Đà Nẵng
Nguyễn Thị Thanh Vân Đà Nẵng
Trương Nguyễn Mai Phương Đà Nẵng
Diễn biến