Ngày 26 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Đá cầu Sự kiện: Đội tuyển nam - Trận 121
Giờ bắt đầu: 15/12/2022 08:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Công ty than Dương Huy - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
HPG DNG
 
Tên vận động viên Đoàn
Cao Đức Thắng Hải Phòng
Đặng Phương Nam Hải Phòng
Đỗ Quang Vinh Hải Phòng
Hoàng Minh Huy Hải Phòng
Ngô Văn Thao Hải Phòng
Nguyễn Quang Hưng Hải Phòng
Tên vận động viên Đoàn
Đỗ Quang Anh Đà Nẵng
Nguyễn Thanh Nhật Huy Đà Nẵng
Nguyễn Trường Tường Duy Đà Nẵng
Nguyễn Văn Chính Nghĩa Đà Nẵng
Diễn biến