Ngày 26 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Đá cầu Sự kiện: Đội tuyển nữ - Trận 122
Giờ bắt đầu: 15/12/2022 08:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Công ty than Dương Huy - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
DNG DTP
 
Tên vận động viên Đoàn
Đỗ Thị Tố Uyên Đà Nẵng
Lê Nguyễn Hồng Hạnh Đà Nẵng
Lương Thị Lan Phương Đà Nẵng
Nguyễn Lê Diễm Trinh Đà Nẵng
Nguyễn Thị Thanh Vân Đà Nẵng
Trương Nguyễn Mai Phương Đà Nẵng
Tên vận động viên Đoàn
Đinh Thị Kim Ái Đồng Tháp
Nguyễn Thị Bích Trăm Đồng Tháp
Nguyễn Thị Hồng Xuân Đồng Tháp
Nguyễn Thị Lan Anh Đồng Tháp
Nguyễn Thị Tú Anh Đồng Tháp
Trương Thị Cẩm Giang Đồng Tháp
Diễn biến