Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng chuyền Sự kiện: Bóng chuyền nam - Trận 64: Khánh Hòa - Quân Đội (Chung kết)
Giờ bắt đầu: 16/12/2022 20:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
KHA QD
1   3
Tên vận động viên Đoàn
ĐOÀN ANH TUẤN Khánh Hòa
DƯƠNG VĂN TIÊN Khánh Hòa
HUỲNH TRUNG TRỰC Khánh Hòa
LÊ ĐỨC MẠNH Khánh Hòa
LÊ QUỐC THIỆN Khánh Hòa
NGÔ VĂN KIỀU Khánh Hòa
NGUYỄN ĐÌNH NHU Khánh Hòa
NGUYẾN QUỐC ĐOÀN Khánh Hòa
NGUYỄN THANH PHƯƠNG Khánh Hòa
PHẠM QUỐC DƯ Khánh Hòa
PHẠM THÁI HƯNG Khánh Hòa
TRẦN TRIỂN CHIÊU Khánh Hòa
TRẦN XUÂN TÂN Khánh Hòa
TỪ THANH THUẬN Khánh Hòa
Tên vận động viên Đoàn
ĐINH VĂN DUY Quân Đội
HÀ MẠNH HÙNG Quân Đội
HỒ HỮU TIẾN Quân Đội
NGUYỄN NGỌC THUÂN Quân Đội
NGUYỄN VĂN NAM Quân Đội
NGUYỄN VŨ HOÀNG Quân Đội
NGUYỄN XUÂN THANH Quân Đội
PHẠM MẠNH TÀI Quân Đội
PHẠM VĂN HIỆP Quân Đội
PHAN QUÝ CHI Quân Đội
TRẦN DUY TUYẾN Quân Đội
TRẦN MINH ĐỨC Quân Đội
VŨ ANH TUẤN Quân Đội
VŨ VĂN CAO Quân Đội
Diễn biến