Ngày 17 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Đá cầu Sự kiện: Đội tuyển nữ - Trận 126
Giờ bắt đầu: 15/12/2022 08:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Công ty than Dương Huy - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
TTH DTP
 
Tên vận động viên Đoàn
Đinh Hữu Ánh Nguyệt Thừa Thiên - Huế
Hồ Thị Kim Yến Thừa Thiên - Huế
Nguyễn Thị Thùy Linh Thừa Thiên - Huế
Phạm Diễm Quỳnh Thừa Thiên - Huế
Phạm Thị Kim Oanh Thừa Thiên - Huế
Phạm Thu Thủy Thừa Thiên - Huế
Phan Thị Tuyết Thừa Thiên - Huế
Trần Quang Uyển My Thừa Thiên - Huế
Võ Thị Lành Thừa Thiên - Huế
Tên vận động viên Đoàn
Đinh Thị Kim Ái Đồng Tháp
Huỳnh Ngọc Sơn Ca Đồng Tháp
Nguyễn Thị Bích Trăm Đồng Tháp
Nguyễn Thị Hồng Xuân Đồng Tháp
Nguyễn Thị Lan Anh Đồng Tháp
Nguyễn Thị Tài Linh Đồng Tháp
Nguyễn Thị Tú Anh Đồng Tháp
Phạm Thị Tố Nguyên Đồng Tháp
Trương Thị Cẩm Giang Đồng Tháp
Vi Ngọc Trân Đồng Tháp
Diễn biến