Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Đá cầu Sự kiện: Đội tuyển nam - Trận 130
Giờ bắt đầu: 15/12/2022 08:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Công ty than Dương Huy - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
BGI TTH
 
Tên vận động viên Đoàn
Bùi Đại Báo Bắc Giang
Đặng Hồng Hiệp Bắc Giang
Diêm Đăng Huy Bắc Giang
Đinh Văn Đức Bắc Giang
Hà Thanh An Bắc Giang
Hoàng Viết Tiệp Bắc Giang
Nguyễn Anh Tuấn Bắc Giang
Nguyễn Bảo Trung Bắc Giang
Nguyễn Văn Hậu Bắc Giang
Phùng Mạnh Tú Bắc Giang
Tên vận động viên Đoàn
Đặng Văn Nhật Thừa Thiên - Huế
Hoàng Hữu Phước Thừa Thiên - Huế
Lê Thừa Phúc Thừa Thiên - Huế
Lê Văn Đông Thừa Thiên - Huế
Ngô Đức Hòa Thừa Thiên - Huế
Ngô Văn Hùng Thừa Thiên - Huế
Phạm Khánh Hoàng Thừa Thiên - Huế
Trần Mạnh Cường Thừa Thiên - Huế
Trần Thanh Huy Thừa Thiên - Huế
Diễn biến