Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Đá cầu Sự kiện: Đội tuyển nam - Trận 131
Giờ bắt đầu: 15/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Công ty than Dương Huy - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
DTP BGI
 
Tên vận động viên Đoàn
Bùi Ngọc Hưởng Đồng Tháp
Hồ Phước Sang Đồng Tháp
Lê Quốc Huy Đồng Tháp
Ngô Minh Hiền Đồng Tháp
Nguyễn Hoàng Giang Đồng Tháp
Nguyễn Minh Tâm Đồng Tháp
Nguyễn Ngọc Hưng Đồng Tháp
Phạm Hửu Lộc Đồng Tháp
Trần Lê Toàn Thắng Đồng Tháp
Trần Thanh Điền Đồng Tháp
Trương Huỳnh Quốc Cường Đồng Tháp
Tên vận động viên Đoàn
Bùi Đại Báo Bắc Giang
Đặng Hồng Hiệp Bắc Giang
Diêm Đăng Huy Bắc Giang
Đinh Văn Đức Bắc Giang
Hà Thanh An Bắc Giang
Hoàng Viết Tiệp Bắc Giang
Nguyễn Anh Tuấn Bắc Giang
Nguyễn Bảo Trung Bắc Giang
Nguyễn Văn Hậu Bắc Giang
Phùng Mạnh Tú Bắc Giang
Diễn biến