Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Đá cầu Sự kiện: Đồng đội đôi nam nữ phối hợp - Trận 134
Giờ bắt đầu: 15/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Công ty than Dương Huy - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
DNG HPG
 
Tên vận động viên Đoàn
Đỗ Quang Anh Đà Nẵng
Đỗ Thị Tố Uyên Đà Nẵng
Lương Thị Lan Phương Đà Nẵng
Nguyễn Thanh Nhật Huy Đà Nẵng
Nguyễn Thị Thanh Vân Đà Nẵng
Nguyễn Văn Chính Nghĩa Đà Nẵng
Trương Nguyễn Mai Phương Đà Nẵng
Tên vận động viên Đoàn
Đặng Phương Nam Hải Phòng
Đỗ Quang Vinh Hải Phòng
Dương Thùy Dung Hải Phòng
Hoàng Minh Huy Hải Phòng
Nguyễn Quang Hưng Hải Phòng
Nguyễn Thị Thu Hà Hải Phòng
Phạm Phương Anh Hải Phòng
Diễn biến