Ngày 26 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Đá cầu Sự kiện: Đồng đội đôi nam nữ phối hợp - Trận 138
Giờ bắt đầu: 16/12/2022 08:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Công ty than Dương Huy - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
YBA DNG
 
Tên vận động viên Đoàn
Bàn Thị Mai Doan Yên Bái
Đỗ Thị Thảo Yên Bái
Hoàng Thị Quỳnh Như Yên Bái
Lương Năng Thắng Yên Bái
Lương Ngọc Long Yên Bái
Nguyễn Thị Huyền Yên Bái
Nguyễn Thủy Tiên Yên Bái
Tên vận động viên Đoàn
Đỗ Quang Anh Đà Nẵng
Đỗ Thị Tố Uyên Đà Nẵng
Lương Thị Lan Phương Đà Nẵng
Nguyễn Thanh Nhật Huy Đà Nẵng
Nguyễn Thị Thanh Vân Đà Nẵng
Nguyễn Văn Chính Nghĩa Đà Nẵng
Trương Nguyễn Mai Phương Đà Nẵng
Diễn biến