Ngày 26 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Đá cầu Sự kiện: Đồng đội đôi nam nữ phối hợp - Trận 139
Giờ bắt đầu: 16/12/2022 08:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Công ty than Dương Huy - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
HNO DNG
2   0
Tên vận động viên Đoàn
Kiều Thị Huyền TP Hà Nội
Lê Thị Tâm TP Hà Nội
Nguyễn Đức Chi TP Hà Nội
Nguyễn Huy Dương TP Hà Nội
Nguyễn Ngọc Hòa TP Hà Nội
Nguyễn Thị Kim Chi TP Hà Nội
Phan Thị Quỳnh Liên TP Hà Nội
Phùng Minh Quân TP Hà Nội
Tên vận động viên Đoàn
Đỗ Quang Anh Đà Nẵng
Đỗ Thị Tố Uyên Đà Nẵng
Lương Thị Lan Phương Đà Nẵng
Nguyễn Thanh Nhật Huy Đà Nẵng
Nguyễn Thị Thanh Vân Đà Nẵng
Nguyễn Văn Chính Nghĩa Đà Nẵng
Trương Nguyễn Mai Phương Đà Nẵng
Diễn biến