Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Đá cầu Sự kiện: Đồng đội nam - Trận 143
Giờ bắt đầu: 16/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Công ty than Dương Huy - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
DTP TTH
 
Tên vận động viên Đoàn
Bùi Ngọc Hưởng Đồng Tháp
Lê Quốc Huy Đồng Tháp
Ngô Minh Hiền Đồng Tháp
Nguyễn Ngọc Hưng Đồng Tháp
Phạm Hửu Lộc Đồng Tháp
Trương Huỳnh Quốc Cường Đồng Tháp
Tên vận động viên Đoàn
Đặng Văn Nhật Thừa Thiên - Huế
Hoàng Hữu Phước Thừa Thiên - Huế
Lê Thừa Phúc Thừa Thiên - Huế
Lê Văn Đông Thừa Thiên - Huế
Ngô Đức Hòa Thừa Thiên - Huế
Ngô Văn Hùng Thừa Thiên - Huế
Phạm Khánh Hoàng Thừa Thiên - Huế
Trần Mạnh Cường Thừa Thiên - Huế
Trần Thanh Huy Thừa Thiên - Huế
Diễn biến