Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Đá cầu Sự kiện: Đồng đội nam - Trận 146
Giờ bắt đầu: 16/12/2022 19:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Công ty than Dương Huy - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
HCM HPG
 
Tên vận động viên Đoàn
Đàm Cảnh Đạt TP Hồ Chí Minh
Đặng Thành Cương TP Hồ Chí Minh
Du Quế Lộc TP Hồ Chí Minh
Hà Như Hùng TP Hồ Chí Minh
Lạc Chí Đức TP Hồ Chí Minh
Lưu Vĩnh Vi Long TP Hồ Chí Minh
Lý Thượng Trung TP Hồ Chí Minh
Trần Kiến Quang TP Hồ Chí Minh
Võ Minh Hiếu Thuận TP Hồ Chí Minh
Tên vận động viên Đoàn
Cao Đức Thắng Hải Phòng
Đặng Phương Nam Hải Phòng
Đỗ Quang Vinh Hải Phòng
Hoàng Minh Huy Hải Phòng
Ngô Văn Thao Hải Phòng
Nguyễn Quang Hưng Hải Phòng
Diễn biến