Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Đá cầu Sự kiện: Đồng đội nam - Trận 147
Giờ bắt đầu: 16/12/2022 19:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Công ty than Dương Huy - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
HNO TTH
 
Tên vận động viên Đoàn
Đào Thái Hoàng Đức TP Hà Nội
Nguyễn Đức Chi TP Hà Nội
Nguyễn Huy Dương TP Hà Nội
Nguyễn Ngọc Hòa TP Hà Nội
Nguyễn Thành Đạt TP Hà Nội
Phạm Xuân Huy TP Hà Nội
Phùng Minh Quân TP Hà Nội
Trần Gia Huy TP Hà Nội
Vũ Thành Luân TP Hà Nội
Tên vận động viên Đoàn
Đặng Văn Nhật Thừa Thiên - Huế
Hoàng Hữu Phước Thừa Thiên - Huế
Lê Thừa Phúc Thừa Thiên - Huế
Lê Văn Đông Thừa Thiên - Huế
Ngô Đức Hòa Thừa Thiên - Huế
Ngô Văn Hùng Thừa Thiên - Huế
Phạm Khánh Hoàng Thừa Thiên - Huế
Trần Mạnh Cường Thừa Thiên - Huế
Trần Thanh Huy Thừa Thiên - Huế
Diễn biến