Ngày 17 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Đá cầu Sự kiện: Đồng đội nam - Trận 148
Giờ bắt đầu: 16/12/2022 19:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Công ty than Dương Huy - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
NAN DTP
 
Tên vận động viên Đoàn
Hồ Khuê Nghệ An
Hoàng Trung Thông Nghệ An
Hoàng Văn Tiến Nghệ An
Lê Anh Đức Nghệ An
Lê Công Tài Nghệ An
Lê Sỹ Khánh Nghệ An
Lê Trọng Bảo Nghệ An
Nguyễn Viết Hoàng Nghệ An
Tên vận động viên Đoàn
Bùi Ngọc Hưởng Đồng Tháp
Lê Quốc Huy Đồng Tháp
Ngô Minh Hiền Đồng Tháp
Nguyễn Ngọc Hưng Đồng Tháp
Phạm Hửu Lộc Đồng Tháp
Trương Huỳnh Quốc Cường Đồng Tháp
Diễn biến