Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Đá cầu Sự kiện: Đồng đội nam - Trận 151
Giờ bắt đầu: 17/12/2022 08:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Công ty than Dương Huy - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
PTH HCM
 
Tên vận động viên Đoàn
Bùi Mạnh Cường Phú Thọ
Nguyễn Văn Vinh Phú Thọ
Phạm Quang Thành Phú Thọ
Trần Anh Quân Phú Thọ
Trần Quang Dương Phú Thọ
Trần Xuân Dương Phú Thọ
Tên vận động viên Đoàn
Đàm Cảnh Đạt TP Hồ Chí Minh
Đặng Thành Cương TP Hồ Chí Minh
Du Quế Lộc TP Hồ Chí Minh
Hà Như Hùng TP Hồ Chí Minh
Lạc Chí Đức TP Hồ Chí Minh
Lưu Vĩnh Vi Long TP Hồ Chí Minh
Lý Thượng Trung TP Hồ Chí Minh
Trần Kiến Quang TP Hồ Chí Minh
Võ Minh Hiếu Thuận TP Hồ Chí Minh
Diễn biến