Ngày 17 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Đá cầu Sự kiện: Đồng đội nam - Trận 152
Giờ bắt đầu: 17/12/2022 08:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Công ty than Dương Huy - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
HNO DTP
 
Tên vận động viên Đoàn
Đào Thái Hoàng Đức TP Hà Nội
Nguyễn Đức Chi TP Hà Nội
Nguyễn Huy Dương TP Hà Nội
Nguyễn Ngọc Hòa TP Hà Nội
Nguyễn Thành Đạt TP Hà Nội
Phạm Xuân Huy TP Hà Nội
Phùng Minh Quân TP Hà Nội
Trần Gia Huy TP Hà Nội
Vũ Thành Luân TP Hà Nội
Tên vận động viên Đoàn
Bùi Ngọc Hưởng Đồng Tháp
Lê Quốc Huy Đồng Tháp
Ngô Minh Hiền Đồng Tháp
Nguyễn Ngọc Hưng Đồng Tháp
Phạm Hửu Lộc Đồng Tháp
Trương Huỳnh Quốc Cường Đồng Tháp
Diễn biến