Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Đá cầu Sự kiện: Đồng đội nam - Trận 156
Giờ bắt đầu: 17/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Công ty than Dương Huy - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
BGI HCM
 
Tên vận động viên Đoàn
Bùi Đại Báo Bắc Giang
Đặng Hồng Hiệp Bắc Giang
Diêm Đăng Huy Bắc Giang
Đinh Văn Đức Bắc Giang
Hà Thanh An Bắc Giang
Hoàng Viết Tiệp Bắc Giang
Nguyễn Anh Tuấn Bắc Giang
Nguyễn Bảo Trung Bắc Giang
Nguyễn Văn Hậu Bắc Giang
Phùng Mạnh Tú Bắc Giang
Tên vận động viên Đoàn
Đàm Cảnh Đạt TP Hồ Chí Minh
Đặng Thành Cương TP Hồ Chí Minh
Du Quế Lộc TP Hồ Chí Minh
Hà Như Hùng TP Hồ Chí Minh
Lạc Chí Đức TP Hồ Chí Minh
Lưu Vĩnh Vi Long TP Hồ Chí Minh
Lý Thượng Trung TP Hồ Chí Minh
Trần Kiến Quang TP Hồ Chí Minh
Võ Minh Hiếu Thuận TP Hồ Chí Minh
Diễn biến