Ngày 17 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Đá cầu Sự kiện: Đồng đội nữ - Trận 158
Giờ bắt đầu: 17/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Công ty than Dương Huy - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
TTH HCM
 
Tên vận động viên Đoàn
Đinh Hữu Ánh Nguyệt Thừa Thiên - Huế
Hồ Thị Kim Yến Thừa Thiên - Huế
Nguyễn Thị Thùy Linh Thừa Thiên - Huế
Phạm Diễm Quỳnh Thừa Thiên - Huế
Phạm Thị Kim Oanh Thừa Thiên - Huế
Phạm Thu Thủy Thừa Thiên - Huế
Phan Thị Tuyết Thừa Thiên - Huế
Trần Quang Uyển My Thừa Thiên - Huế
Võ Thị Lành Thừa Thiên - Huế
Tên vận động viên Đoàn
Đặng Mỹ Ngọc TP Hồ Chí Minh
Hồ Hân Bình TP Hồ Chí Minh
Hoàng Thị Minh Thuận TP Hồ Chí Minh
Huỳnh Mỹ Mỹ TP Hồ Chí Minh
Lê Phạm Hoàng Oanh TP Hồ Chí Minh
Lưu Hoàng Thanh Ngân TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Ngọc Phương Liên TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Lan TP Hồ Chí Minh
Võ Thị Lan Nhi TP Hồ Chí Minh
Diễn biến