Ngày 17 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Đá cầu Sự kiện: Đồng đội nam - Trận 161
Giờ bắt đầu: 18/12/2022 08:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Công ty than Dương Huy - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
HCM HNO
 
Tên vận động viên Đoàn
Đàm Cảnh Đạt TP Hồ Chí Minh
Đặng Thành Cương TP Hồ Chí Minh
Du Quế Lộc TP Hồ Chí Minh
Hà Như Hùng TP Hồ Chí Minh
Lạc Chí Đức TP Hồ Chí Minh
Lưu Vĩnh Vi Long TP Hồ Chí Minh
Lý Thượng Trung TP Hồ Chí Minh
Trần Kiến Quang TP Hồ Chí Minh
Võ Minh Hiếu Thuận TP Hồ Chí Minh
Tên vận động viên Đoàn
Đào Thái Hoàng Đức TP Hà Nội
Nguyễn Đức Chi TP Hà Nội
Nguyễn Huy Dương TP Hà Nội
Nguyễn Ngọc Hòa TP Hà Nội
Nguyễn Thành Đạt TP Hà Nội
Phạm Xuân Huy TP Hà Nội
Phùng Minh Quân TP Hà Nội
Trần Gia Huy TP Hà Nội
Vũ Thành Luân TP Hà Nội
Diễn biến