Ngày 24 / 05 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Đá cầu Sự kiện: Đồng đội nữ - Trận 162
Giờ bắt đầu: 18/12/2022 08:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Công ty than Dương Huy - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
HCM DNG
 
Tên vận động viên Đoàn
Đặng Mỹ Ngọc TP Hồ Chí Minh
Hồ Hân Bình TP Hồ Chí Minh
Hoàng Thị Minh Thuận TP Hồ Chí Minh
Huỳnh Mỹ Mỹ TP Hồ Chí Minh
Lê Phạm Hoàng Oanh TP Hồ Chí Minh
Lưu Hoàng Thanh Ngân TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Ngọc Phương Liên TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Lan TP Hồ Chí Minh
Võ Thị Lan Nhi TP Hồ Chí Minh
Tên vận động viên Đoàn
Đỗ Thị Tố Uyên Đà Nẵng
Lại Thị Huyền Trang Đà Nẵng
Lê Nguyễn Hồng Hạnh Đà Nẵng
Lê Nguyễn Hồng Hạnh Đà Nẵng
Lương Nguyễn Phúc Diễm Đà Nẵng
Lương Thị Lan Phương Đà Nẵng
Nguyễn Lê Diễm Trinh Đà Nẵng
Nguyễn Thị Thanh Vân Đà Nẵng
Trương Nguyễn Mai Phương Đà Nẵng
Diễn biến