Ngày 17 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Đá cầu Sự kiện: Đồng đội nữ - Trận 163
Giờ bắt đầu: 18/12/2022 08:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Công ty than Dương Huy - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
QNH TTH
 
Tên vận động viên Đoàn
Hoàng Thị Phương Trâm Quảng Ninh
Ngô Phạm Khánh Linh Quảng Ninh
Nguyễn Thị Mai Quỳnh Quảng Ninh
Phạm Ánh Tuyết Quảng Ninh
Phạm Uyên Nhi Quảng Ninh
Trần Thị Thúy Quỳnh Quảng Ninh
Tên vận động viên Đoàn
Đinh Hữu Ánh Nguyệt Thừa Thiên - Huế
Hồ Thị Kim Yến Thừa Thiên - Huế
Nguyễn Thị Thùy Linh Thừa Thiên - Huế
Phạm Diễm Quỳnh Thừa Thiên - Huế
Phạm Thị Kim Oanh Thừa Thiên - Huế
Phạm Thu Thủy Thừa Thiên - Huế
Phan Thị Tuyết Thừa Thiên - Huế
Trần Quang Uyển My Thừa Thiên - Huế
Võ Thị Lành Thừa Thiên - Huế
Diễn biến