Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Đá cầu Sự kiện: Đồng đội nam - Trận 164
Giờ bắt đầu: 18/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Công ty than Dương Huy - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
DTP HCM
 
Tên vận động viên Đoàn
Bùi Ngọc Hưởng Đồng Tháp
Hồ Phước Sang Đồng Tháp
Ngô Minh Hiền Đồng Tháp
Nguyễn Minh Tâm Đồng Tháp
Phạm Hửu Lộc Đồng Tháp
Trần Lê Toàn Thắng Đồng Tháp
Trần Thanh Điền Đồng Tháp
Trương Huỳnh Quốc Cường Đồng Tháp
Tên vận động viên Đoàn
Đàm Cảnh Đạt TP Hồ Chí Minh
Đặng Thành Cương TP Hồ Chí Minh
Du Quế Lộc TP Hồ Chí Minh
Hà Như Hùng TP Hồ Chí Minh
Lạc Chí Đức TP Hồ Chí Minh
Lưu Vĩnh Vi Long TP Hồ Chí Minh
Lý Thượng Trung TP Hồ Chí Minh
Trần Kiến Quang TP Hồ Chí Minh
Võ Minh Hiếu Thuận TP Hồ Chí Minh
Diễn biến