Ngày 16 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Judo Sự kiện: Đồng đội nam lớn - Đồng Tháp vs Bình Dương (Trận 6)
Giờ bắt đầu: 13/12/2022 08:00 Địa điểm: Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội
Kết quả thi đấu
DTP BDU
Thua   Thắng
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Quang Trưởng Đồng Tháp
Nguyễn Thanh Phong Đồng Tháp
Phạm Tấn Lực Đồng Tháp
Tên vận động viên Đoàn
Đoàn Thành Trí Bình Dương
Hà Quốc Chiến Bình Dương
Nguyễn Tấn Công Bình Dương
Diễn biến