Ngày 16 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Jujitsu Sự kiện: Fighting +94kg nam - Trận 3
Giờ bắt đầu: 16/12/2022 09:00 Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Nam Định
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
PHẠM VĂN HIỆP Ninh Bình Thua
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
LƯU MINH THIỆN Bình Dương Thắng
Diễn biến