Ngày 18 / 04 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng bàn Sự kiện: Đôi nam nữ - Bình Dương vs Đà Nẵng
Giờ bắt đầu: 13/12/2022 08:00 Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương
Kết quả thi đấu
BDU DNG
0   3
Tên vận động viên Đoàn
Chề Thanh Phú Bình Dương
Nguyễn Lưu Hoàng Hạc Bình Dương
Tên vận động viên Đoàn
Lê Minh Khang Đà Nẵng
Nguyễn Thanh Mai Đà Nẵng
Diễn biến