Ngày 28 / 05 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng bàn Sự kiện: Đôi nam nữ - TP Hồ Chí Minh vs Công An nhân dân
Giờ bắt đầu: 13/12/2022 08:00 Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương
Kết quả thi đấu
HCM BCA
3   1
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Ngọc Yến Nhi TP Hồ Chí Minh
Vũ Đức Tuấn TP Hồ Chí Minh
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Thùy Kiều My Công An Nhân Dân
Phạm Thế Anh Công An Nhân Dân
Diễn biến