Ngày 25 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng bàn Sự kiện: Đôi nam nữ - Đà Nẵng vs Hà Nội
Giờ bắt đầu: 13/12/2022 08:00 Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương
Kết quả thi đấu
DNG HNO
0   3
Tên vận động viên Đoàn
Ngô Thủy Tiên Đà Nẵng
Nguyễn Thành Nam Đà Nẵng
Tên vận động viên Đoàn
Đinh Anh Hoàng TP Hà Nội
Trần Mai Ngọc TP Hà Nội
Diễn biến