Ngày 25 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng bàn Sự kiện: Đôi nam nữ - Đà Nẵng vs Lâm Đồng
Giờ bắt đầu: 13/12/2022 08:00 Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương
Kết quả thi đấu
DNG LDG
1   3
Tên vận động viên Đoàn
Phạm Vũ Hồng Ân Đà Nẵng
Võ Hữu Quốc Đà Nẵng
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Khánh Hạ Lâm Đồng
Trương Ngọc Khanh Lâm Đồng
Diễn biến