Ngày 25 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Taekwondo Sự kiện: 49kg nữ - Trận 15: Bình Định -Bình Dương
Giờ bắt đầu: 13/12/2022 09:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Trần Li Na Bình Định 2
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Đặng Thị Trúc Mai Bình Dương 0
Diễn biến