Ngày 04 / 10 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng bàn Sự kiện: Đôi nam nữ - Tiền Giang vs Đà Nẵng
Giờ bắt đầu: 13/12/2022 08:00 Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương
Kết quả thi đấu
TGG DNG
3   0
Tên vận động viên Đoàn
Pham Ngân Giang Tiền Giang
Phạm Thanh Sơn Tiền Giang
Tên vận động viên Đoàn
Lê Minh Khang Đà Nẵng
Nguyễn Thanh Mai Đà Nẵng
Diễn biến