Ngày 15 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng bàn Sự kiện: Đôi nam nữ - Bình Dương vs Đồng Nai
Giờ bắt đầu: 13/12/2022 08:00 Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương
Kết quả thi đấu
BDU DNA
0   3
Tên vận động viên Đoàn
Huỳnh Tiểu Di Bình Dương
Nguyễn Thái Bảo Bình Dương
Tên vận động viên Đoàn
Hồ Ngọc Khánh Linh Đồng Nai
Ngô An Minh Đồng Nai
Diễn biến