Ngày 25 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cờ vua Sự kiện: Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam - Đồng đội đôi nam trận 4 ván 5
Giờ bắt đầu: 13/12/2022 15:00 Địa điểm: Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
QNH DNG
1   1
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Anh Dũng (GM) Quảng Ninh
Vũ Phi Hùng Quảng Ninh
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Văn Thành Đà Nẵng
Phan Bá Thành Công Đà Nẵng
Diễn biến