Ngày 15 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Đẩy gậy Sự kiện: Trên 60 đến 63kg nam - Trận loại 13
Giờ bắt đầu: 13/12/2022 09:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Đức Nguyện Thái Nguyên 0
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Hầu Seo Xóa Bắc Ninh 2
Diễn biến