Ngày 14 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cầu lông Sự kiện: Đồng đội nam - Bán kết 2
Giờ bắt đầu: 13/12/2022 09:00 Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
LDG HNO
1   3
Tên vận động viên Đoàn
Đồng Quang Huy Lâm Đồng
Dương Trung Đức Lâm Đồng
Nguyễn Đình Hoàng Lâm Đồng
Nguyễn Xuân Hưng Lâm Đồng
Trần Đình Mạnh Lâm Đồng
Tên vận động viên Đoàn
Đỗ Tuấn Đức TP Hà Nội
Lê Văn Tú TP Hà Nội
Nguyễn Chí Đức TP Hà Nội
Nguyễn Đình Chiến TP Hà Nội
Nguyễn Tiến Tuấn TP Hà Nội
Nguyễn Văn Mai TP Hà Nội
Phạm Hồng Nam TP Hà Nội
Diễn biến