Ngày 04 / 10 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Taekwondo Sự kiện: 53kg nữ - Trận 11: Đà Nẵng - Thanh Hóa
Giờ bắt đầu: 14/12/2022 09:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Trương Thị Nhớ Đà Nẵng 2
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Lê Thị Phương Anh Thanh Hóa 0
Diễn biến