Ngày 26 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Taekwondo Sự kiện: Đồng đội nam: Không quá 373kg/5VĐV - Trận 1: TP Hồ Chí Minh - Đà Nẵng
Giờ bắt đầu: 16/12/2022 09:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
HCM DNG
165 điểm   130 điểm
Tên vận động viên Đoàn
Đào Thanh Phong TP Hồ Chí Minh
Huỳnh Vị Bá Tước TP Hồ Chí Minh
Lý Hồng Phúc TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Duy TP Hồ Chí Minh
Phạm Đăng Quang TP Hồ Chí Minh
Tên vận động viên Đoàn
Phạm Minh Thiện Đà Nẵng
Phan Phú Quý Đà Nẵng
Phan Văn Quốc Đà Nẵng
Trần Ngọc Hiếu Đà Nẵng
Võ Quốc Hưng Đà Nẵng
Diễn biến