Ngày 21 / 05 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Boxing Sự kiện: Trên 57kg đến 60kg nam - Trận 3
Giờ bắt đầu: 13/12/2022 19:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bắc Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Văn Giới Đà Nẵng 5
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Trần Đông Đủ Bình Dương 0
Diễn biến