Ngày 17 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng bàn Sự kiện: Đồng đội nam - Hải Dương vs Hà Nội (Chung kết)
Giờ bắt đầu: 13/12/2022 20:00 Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương
Kết quả thi đấu
HDU HNO
1   3
Tên vận động viên Đoàn
Bùi Hữu Huy Hải Dương
Đoàn Bá Tuấn Anh Hải Dương
Nguyễn Đức Tuân Hải Dương
Vũ Quang Hiền Hải Dương
Tên vận động viên Đoàn
Đinh Anh Hoàng TP Hà Nội
Lê Đinh Đức TP Hà Nội
Nguyễn Anh Tú TP Hà Nội
Nguyễn Trung Kiên TP Hà Nội
Nguyễn Văn Huấn TP Hà Nội
Diễn biến