Ngày 24 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Boxing Sự kiện: Trên 42kg đến 45kg nữ - Trận 1
Giờ bắt đầu: 14/12/2022 15:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bắc Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Thị Huyền Đà Nẵng 5
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Thị Nhật Lệ Đắk Lắk 0
Diễn biến